Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sterkenstrak

ALGEMEEN

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Sterkenstrak, klanten en derden.
 2. Sterkenstrak biedt EMS-trainingen aan klanten in haar studio en de mogelijkheid tot aankoop van Easy Motion Skin producten.
 3. De trainingen worden door Sterkenstrak naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen gegeven.
 4. Klanten verstrekken Sterkenstrak alle persoonlijke informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de training.
 5. Sterkenstrak is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de klant onjuiste gegevens heeft verstrekt.
 6. Sterkenstrak is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een training.
 7. Sterkenstrak is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de studio.

WIJZIGEN EN ANNULEREN AFSPRAKEN

 1. Klanten maken zelf afspraken met Sterkenstrak via de gebruikersapp. Sterkenstrak heeft te allen tijde het recht om afspraken te wijzigen of te annuleren. Trainingen door Sterkenstrak geannuleerd, worden teruggeboekt op het tegoed van de klant.
 2. Als de klant is verhinderd op de afgesproken datum en tijdstip dient hij/zij dit via de gebruikersapp te regelen of Sterkenstrak hiervan op de hoogte te stellen.
 3. De training kan door de klant tot 12 uur voor de afspraak zonder kosten gewijzigd of geannuleerd worden. Binnen die 12 uur wordt de training bij de klant in rekening gebracht.

SOORTEN TRAININGEN EN BETALING

 1. Sterkenstrak geeft losse trainingen, die vooraf per keer worden betaald door de klant via de webshop in de gebruikersapp van Sterkenstrak en daarna door de klant kunnen worden ingeboekt. Een losse training is nog 1 maand geldig na aankoop. Daarna vervalt de training.
 2. Sterkenstrak biedt ook een 10-rittenkaart aan, waarbij de 11e training gratis is. Deze 10-rittenkaart wordt vooraf betaald door de klant via de webshop in de gebruikersapp van Sterkenstrak en kan daarna door de klant worden ingeboekt. Deze 11 trainingen zijn nog 5 maanden geldig na aankoop. Daarna komen ze te vervallen.
 3. Sterkenstrak biedt ook 3 mogelijkheden om een jaarlidmaatschap met een bundel trainingen af te nemen tegen een vast bedrag per maand. De betaling daarvan vindt plaats via automatische incasso rond de 1e van elke maand. Een jaarlidmaatschap geldt voor een jaar en is niet tussentijds opzegbaar. Na beëindiging van het jaarlidmaatschap – er wordt niet automatisch verlengd – is het mogelijk een nieuw jaarlidmaatschap af te sluiten.

A: Bundel 48. Bij de start van het lidmaatschap worden 48 trainingen toegevoegd aan het tegoed van de klant. Deze trainingen moeten binnen een jaar worden gebruikt. Voor krachttraining op 85Hz geldt een maximum van 2x per week. Het is mogelijk om wegens vakantie 4 trainingen na beëindiging van het jaarlidmaatschap nog te gebruiken binnen een maand na afloop van het jaarlidmaatschap. In geval van aantoonbare blessures kan het lidmaatschap worden gepauzeerd.

B: Bundel 72. Bij de start van het lidmaatschap worden 72 trainingen toegevoegd aan het tegoed van de klant. Deze trainingen moeten binnen een jaar worden gebruikt. Voor krachttraining op 85Hz geldt een maximum van 2x per week. Het is mogelijk om wegens vakantie 6 trainingen na beëindiging van het jaarlidmaatschap nog te gebruiken binnen een maand na afloop van het jaarlidmaatschap. In geval van aantoonbare blessures kan het lidmaatschap worden gepauzeerd.

C: Bundel 96. Bij de start van het lidmaatschap worden 96 trainingen toegevoegd aan het tegoed van de klant. Deze trainingen moeten binnen een jaar worden gebruikt. Voor krachttraining op 85Hz geldt een maximum van 2x per week. Het is mogelijk om wegens vakantie 8 trainingen na beëindiging van het jaarlidmaatschap nog te gebruiken binnen een maand na afloop van het jaarlidmaatschap. In geval van aantoonbare blessures kan het lidmaatschap worden gepauzeerd.

 1. Onze prijzen zijn inclusief btw en onderhevig aan indexering.
 2. Er vindt geen refund plaats van niet-gebruikte trainingen.
 3. Trainingen of lidmaatschappen zijn niet overdraagbaar.
 4. Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

 1. De klant voorziet Sterkenstrak vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan Sterkenstrak aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de training.
 2. Sterkenstrak neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem.
 3. Sterkenstrak behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Sterkenstrak verhuurt of verkoopt de klantgegevens niet aan derden.

Zie ook onze privacyverklaring op https://sterkenstrak.nl/privacyverklaring/

STUDIOREGELS

  1. Klanten gaan zorgvuldig om met de eigendommen van Sterkenstrak.
  2. Klanten vertonen geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten en niet naar werknemers van Sterkenstrak. Bij constatering hiervan zal Sterkenstrak de klant verzoeken de locatie te verlaten en wordt verdere toegang geweigerd.
  3. Er mogen geen meegebrachte etenswaren of dranken worden genuttigd.
  4. Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze bedoeld is.
  5. De klant dient op het afgesproken tijdstip te verschijnen. Sterkenstrak behoudt zich het recht voor om de training aan het einde van het afgesproken tijdstip te beëindigen en extra kosten te berekenen bij overschrijding van de afgesproken tijd.
  6. Indien de klant meer dan vijf minuten later op de afgesproken tijd aanwezig is, mag Sterkenstrak de verloren tijd op de training inkorten en toch het gehele afgesproken trainingsbedrag berekenen. Bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd kan Sterkenstrak de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen.
  7. Klanten dienen te allen tijde de instructies gegeven door medewerkers van Sterkenstrak op te volgen. Klanten die geen gehoor geven aan deze instructies kan de toegang geweigerd worden.